Hjälpmedel:

Polisinsats i Vallentuna

Det har under onsdagen pågått en polisinsats i Vallentuna då en person via sociala medier uttalat hot mot Vallentunaungdomar. Personen som framfört hot är omhändertagen av polisen.

Polisen och kommunen vidtog under dagen nödvändiga åtgärder, exempelvis genom närvaro på Hjälmstaskolan, då några av de inblandade har koppling dit. Hotbilden var riktad mot enskilda personer och inte mot Hjälmstaskolan.

Kommunen har fortsatt tät dialog med polisen kring händelsen.  

Sidan uppdaterad den 1 februari 2017