Hjälpmedel:

Rapport Öppna jämförelser grundskola

I årets Öppna jämförelser rankas Vallentunas skolor på plats 75 av 290. I rapporten som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL) jämförs samtliga kommuners skolresultat utifrån meritvärde, måluppfyllelse och behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Nytt för årets beräkning är att det även tas hänsyn till socioekonomiska förutsättningar.

I Vallentuna kommun hade 85 % av eleverna i åk 6 nått målen och 82 % hade nått målen i åk 9. Hela 91 % hade behörighet till yrkesprogram. Meritvärdet på 221 rankades på plats 43 av 290. Uppgifterna avser läsåret 2013/2014.

Rapporten finns att ladda ned på SKL:s webbplats.

Sidan uppdaterad den 28 april 2015