Hjälpmedel:

Upplysning om rävskabb

Kommunen har fått in information om att det förekommer rävar i Bällstaberg, Kragstalund och Uthamra som lider av rävskabb. Om möjligt, undvik att rasta din hund i området och låt den inte springa lös, rävskabb smittar lätt till hundar.

För att undvika spridning har kommunens viltvårdare fått i uppdrag att skjuta av de rävar som uppvisar symptom på sjukdomen. Den 15 juli avlivades en räv med rävskabb i Uthamraområdet, men troligtvis rör det sig om fler rävar.

En räv som lider av rävskabb går under benämningen "skadat djur" i jaktlagen. Det innebär att det är varje enskild fastighetsägares ansvar att ta hand om djuren. En viltvårdare har inte rätt att beträda någon annans fastighet utan tillstånd.

Kommunen bedömer detta som en olägenhet och har därför valt att ingripa. Viltvårdaren har därför varit på plats vid flera tillfällen på kommunens mark men tyvärr inte påträffat något sjukt djur. För att locka till sig det sjuka djuret har viltvårdaren och en privat fastighetsägare kommit överens om att lägga ut mat vid enstaka platser.

Det är viktigt att dessa rävar avlivas för att undvika onödigt lidande för djuret samt vidare spridning av smittan.

Om du har frågor kring skabbräv i allmänhet kan du vända dig till Statens veterinärmedicinska anstalt, se kontaktuppgift till höger.

Vid ytterligare frågor i detta ärende kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sidan granskad den 17 juli 2013