Hjälpmedel:

Rekordlåg arbetslöshet i kommunen

Vallentuna kommun har näst lägst arbetslöshet i landet med 2,6 procent. En orsak till det är bland annat satsningen på unga, ingen ungdom ska gå arbetslös i Vallentuna. Sedan förra året har kommunen en nollvision när det gäller ungdomsarbetslöshet.

Med en arbetslöshet på 2,6 procent placerar sig Vallentuna kommun som den med näst lägst arbetslöshet i landet, bara Danderyd har lägre med 2,4 procent.

Under 2015 satsar kommunen fyra miljoner på insatser för att sänka arbetslösheten ytterligare. Målet är att ge arbetslösa, särskilt unga, en bättre vardag och en plats i samhället.

- Det är oerhört viktigt att unga kan etablera sig tidigt på arbetsmarknaden och därmed få chans att växa till självständiga individer och samhällsmedborgare. Här har vi en tydlig strategi för att minska ungdomsarbetslösheten, säger Örjan Lid, kommunstyrelsens ordförande.

Vallentunamodellen heter På väg och innebär att ungdomar får stöd genom motivation, aktivering, utbildning och matchning som kombineras med ett gott företagsklimat. Alla unga upp till 24 år som saknar arbete eller inte går någon utbildning erbjuds att delta.

Sommarjobb är också en stor del i kommunens satsning.

- Alla ungdomar som söker sommarjobb i vår kommun ska få det. Vi ser till att de får meningsfulla arbetsuppgifter, bra lön och arbetsintyg när de jobbat klart. Då kan sommarjobbet bli en språngbräda ut i yrkeslivet, säger Örjan Lid.

- Det är fantastiskt att vi har så låg arbetslöshet i Vallentuna. Här finns en utpräglad entreprenörsanda med många småföretagare, där det skett en ökning av nystartade företag senaste året med många arbetstillfällen. Dessutom har kommunens långsiktiga arbete med lokala arbetsmarknadsinsatser gett resultat. Men vi ger oss inte förrän vi har lägst arbetslöshet av alla kommuner i landet, säger Örjan Lid.

Sidan uppdaterad den 20 februari 2015