Hjälpmedel:

SL köper 22 nya fordon till Roslagsbanan


Visionsbild av exteriör och interiör för nya fordon till Roslagsbanan, X15p.

SL har undertecknat ett avtal med den schweiziska fordonstillverkaren Stadler som innebär 22 nya fordon till Roslagsbanan.

Leveransen kommer att ske med start 2020 och kommer därefter att sättas i trafik från och med 2022.

De nya tågen kompletterar den nuvarande vagnparken på 101 vagnar. När tågen är leverade så kommer de, tillsammans med pågående dubbelspårsutbyggnader och upprustningar, att göra det möjligt att öka turtätheten på Roslagsbananan ännu mer. 

Läs mer om de nya tågen på SL:s webbplats, se länk i högermarginalen.

Sidan uppdaterad den 25 april 2017