Hjälpmedel:

SL:s ersättningstrafik måste förbättras

I lördags 7 januari inleddes avstängningen av Roslagsbanans Kårstalinje för att bygga dubbelspår hela vägen från Stockholms östra till Täby kyrkby. Utbyggnaden planeras att pågå till slutet av augusti i år och under tiden ersätts tågtrafiken med bussar.

Syftet med utbyggnaden är att erbjuda tätare trafik, bättre tillgänglighet och punktlighet samt ökad säkerhet. Dock innebär detta att resenärer som vanligtvis reser med Roslagsbanan får en längre restid under avstängningen. I samband med att Kårstalinjen stängdes av påverkades regionen av ett kraftigt snöfall, vilket bidrog till ytterligare förseningar och begränsningar i framkomlighet för ersättningstrafiken. Många har upplevt bristerna i ersättningstrafiken som ett stort problem, vilket är fullt förståeligt. Vad gäller snöröjningen genomför kommunen kontinuerliga kontroller för att upptäcka brister i rutinerna. Det handlar dels om de kommunala vägarna där vi själva har ansvaret, men också de större vägarna som Trafikverket ansvarar för.

Inför avstängningen skrev kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Täby och Österåker ett gemensamt brev till landstinget. I brevet framhåller de att de långa avstängningarna kommer att slå hårt mot invånarna i respektive kommun och att varje möjlighet att förkorta avstängningsperioderna därvid är av stort värde. Att restiden generellt påverkas är ett faktum som inte kan undvikas. Vi ser nu att vissa bussar kört förbi hållplatser utan att stanna och att chaufförer inte kan vägen. Detta är inte acceptabelt vilket framförs. SL måste säkerställa en fungerande trafik även under Roslagsbanans avstängning.

Kommundirektör Victor Kilén har begärt ett möte med Trafikförvaltningen på landstinget samt Arriva, som ansvarar för driften av tåg och bussar i SL-trafiken i Vallentuna, för att diskutera hur de kan förbättra situationen och säkerställa att ersättningstrafiken fungerar. I den kontinuerliga dialog som förs med Trafikförvaltningen har SL och Arriva gjorts medvetna om de problem som finns. Då akuta situationer uppstår har de direktkontakt med kommunens trafikplanerare.

Vid frågor eller synpunkter kring hanteringen av avstängningen, kontakta SL:s kundtjänst på 08-600 10 00.

Sidan uppdaterad den 11 januari 2017