Hjälpmedel:

Samarbetet med polisen har startat

Idag invigdes samarbetet mellan Vallentuna kommun och polisen – som innebär att polisen finns på plats i kulturhuset två timmar varje vecka för att träffa invånarna.

Parisa Liljestrand, kommunalråd, och Patrick Ungsäter, chef för polisområde Stockholm nord, fanns på plats för att sätta igång samarbetet. Båda uttryckte sin glädje över att samarbetet nu är igång – och ser stora möjligheter att utveckla det ytterligare. Parisa Liljestrand överlämnade ett öppet brev till Patrick Ungsäter, där hon just beskriver sin önskan om en ännu tätare samverkan. Läs brevet nedan.

 

Öppet brev till chef för polisområde Stockholm nord, Patrick Ungsäter:

Vallentuna växer så det knakar. Inom tio år förväntas vår befolkning öka med nästan 20 procent. Vårt fokus är att bli en av Sveriges bästa skolkommuner – och att vara en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner. Vi vill ständigt fortsätta utvecklas.

Men vi ska inte bara titta framåt, vi ska även ta hand om det vi har här och nu. Vallentuna ska vara en plats där människor trivs och kan växa. En plats där människor känner sig trygga - oavsett bakgrund och förutsättningar. Som kommun bär vi givetvis ett stort ansvar för det, och det gör även ni inom polisen.

I veckan har poliskontoret i Vallentuna stängts igen. Nu finns polisen istället närvarande i kulturhuset, en av Vallentunas mest publika lokaler, två timmar varje vecka. Jag är glad för samarbetet, det lovar gott inför framtiden. Dialogen mellan polis och invånare främjas – vilket jag hoppas leder till ökad trygghet.

Men jag är också lite bekymrad, för det är inte tillräckligt. Ett poliskontor är en stark trygghetssymbol i en kommun, och nu när det inte finns kvar så krävs det ännu mer. Därför uppmanar jag er att fundera på hur ni kan ta tillfället i akt att komma ännu närmare Vallentunas invånare. Jag bidrar gärna själv med några förslag:

  • Närvaro i kulturhuset fler timmar varje vecka.
  • Närvaro både på dag- och kvällstid så att alla har möjlighet att träffa och skapa en relation med polisen.
  • Större närvaro och synlighet även i andra delar av Vallentuna – inklusive kommunens geografiska ytterkanter.

Med det sagt så ser jag med glädje fram emot vårt samarbete och de möjligheter till förbättring som vår samverkan ger oss.

Parisa Liljestrand
Kommunalråd, Vallentuna

Sidan uppdaterad den 29 september 2016