Hjälpmedel:

Service till företagare behöver förbättras

I en ny undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen har Vallentuna fått dåliga resultat när det gäller hur företagen ser på servicen från kommunen. Här behöver kommunen ta krafttag för att förbättra situationen.

För femte gången sedan 2007 har Stockholm Business Alliance (SBA) genomfört serviceundersökningen – Nöjd-Kund-Index (NKI) – som mäter hur nöjda företagen är med den kommunala myndighetsutövningen. Undersökningen är en del av SKL:s stora undersökning inom samma område och berör kommunerna i stockholmsregionen, totalt 52 stycken. Den ger en vägledning för kommunerna hur de ska prioritera för att få ett bättre företagsklimat.

Vallentuna har gått från relativt höga resultat för åtta år sedan till att ligga bland de sämsta kommunerna i årets undersökning. Det är inom områdena Bygglov och Miljö- och hälsoskydd som Vallentuna har mätbara resultat i år och det är särskilt bygglov som haft en nedåtgående trend sedan starten av SBA:s serviceundersökning.

- Det här är naturligtvis inte bra. Vi är en kommun som växer och vill fortsätta växa, då är servicen och handläggande av ärenden för våra företagare a och o. Kommunen är till för invånarna och ska underlätta deras liv och leverne i Vallentuna. Problem inom det här området får inte hämma Vallentunas utveckling och tillväxt. Av den anledningen så ser jag extra allvarligt på de negativa resultaten i den här undersökningen och ska prioritera frågan framöver, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.

- De dåliga resultaten för bygglovsområdet var ingen överraskning. Vi vet att det varit problem inom det här området sedan en tid tillbaka. Det har nyligen anställts flera bygglovshandläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen, som kommer bidra till bättre service till företagare och andra av våra kunder. Det pågår även en rekrytering av en ny chef för samhällsbyggnadsförvaltningen som tillsammans med förvaltningens övriga chefer och medarbetare kommer arbeta för goda förutsättningar för näringsliv och privatpersoner när det gäller myndighetsutövningen, säger Victor Kilén, kommundirektör.

Sidan uppdaterad den 8 september 2015