Hjälpmedel:

Snart kan Kvarnen siktas vid Vallentuna igen!

Genom sitt läge på en liten höjd mellan Vallentuna kyrka och Kvarnbadet har kvarnen utgjort ett välkänt landmärke och blivit en symbol för Vallentunabygden. Kvarnen uppfördes omkring 1865 och var i bruk fram till 1912. I mars 2008 totalförstördes Kvarnen vid en brand. Nu är äntligen Kvarnen på väg att återuppstå. Det har blivit möjligt genom ett stort engagemang från flera donatorer, Vallentuna kommun och några mycket drivande personer.

Många Vallentunabor har under de senaste tio åren uttryckt en önskan om att återuppföra Kvarnen, inte minst paret Gudrun Schön Johansson och Bertil Johansson. Deras intresse för kvarnar väcktes på Öland där de har en kvarn på sommarboendets tomt. När det var dags att byta vingar på deras kvarn gick Bertil en kurs hos Ölands kvarnförening. Där kom han i kontakt med oerhört skickliga hantverkare. Då föddes idén att bygga upp kvarnen i Vallentuna igen.

För att lyckas med utmaningen måste deras engagemang delas av fler, inte minst av Vallentuna kommun. Med hjälp av den bekanta fullmäktigeledamoten Elisabeth Rydström kom Gudrun och Bertil i kontakt med kommunstyrelsens ordförande, Parisa Liljestrand. Det resulterade i att kommunen avsatte 2 miljoner kronor i budgeten för 2018 för återuppbyggnad av kvarnen. Beslutet innebar också att nyanlända och arbetslösa kommuninnevånare ska ges en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom att arbeta med återuppbyggnaden.

Kommunen har bjudit in invånare och företagare att bidra till kvarnens återuppbyggnad i form av donationer, kunskap och engagemang. Vallentunaborna har gett ett fantastiskt gensvar. Många skänker tid, kraft, material och gåvor. Vi vill rikta ett särskilt tack till följande personer och företag för värdefulla donationer och engagemang:

Bertil och Gudrun Johanson, Lars Helge Strömqvist, Bo Pahlén, Thomas Jansson, Håkma, Inger och Alf Olsson, Anneli Olsson, Håkan Holm, Ingun Olsson, Tommy Holm, Roine Olsson, Liselotte Gladen, Anders Karlsson, Fred Lindé, Torbjörn Eriksson, Ljus & kraft AB, Lars Barkström, Håkan Söderström, YRC Rental Maskinuthyrning, Stefan Petrén, Bostadsexperten AB, Eva och Olof Röjås Jonsson, Pär Fredin, Vallentuna Byggvaror AB, Karl-Erik Forsgren, Vallentuna församling, Magnus Hamberg, Profil & Souvenir i Sverige AB, Jens Rydell och Rikard Rydell, Stängselboda Jordbruksfastighet AB, Björn Ek, Lars Lindberg, Byggmax, Lennart Jonsson, Söderbergpartners, Staffan Norberg, Vallentuna Sandblästring och lackering, Thomas Stolpe, Stolpes Entreprenad AB, Robert Zetterström, Ställningsmontage Z AB och Erik Udesen, Auson AB.

Sidan uppdaterad den 4 juni 2018