Hjälpmedel:

Stipendier och fonder

Nedan visas en förteckning över de stiftelser som förvaltas av Vallentuna kommun och ett sammandrag av de bestämmelser som gäller. Belopp inom parentes anger vad som kan delas ut år 2018.

Social samfond

Ekonomiskt stöd till behövande i kommunen.
Utdelningssumman år 2018 är 0 kr.

Mer om sociala samfonden

 

K G Zetterlunds pensionärsfond

Årlig utdelning till pensionärer boende på Vallentuna kommuns ålderdomshem.
Utdelningssumman år 2018 är 34 112 kr.

Mer om K G Zetterlunds pensionärsfond

 

K G Zetterlunds stipendiefond

Årlig utdelning till en eller flera duktiga och ordentliga ungdomar inom Vallentuna kommun.
Utdelningssumman år 2018 är 0 kr.

 Mer om K G Zetterlunds stipendiefond

Mariana Logrens donationsfond

Utdelningen ska gå till trivselförbättrande åtgärder för synskadade gäster boende på Vallentuna kommuns äldreboenden eller motsvarande.
Utdelningssumman år 2018 är 127 270 kronor.

Mer om M Logrens donationsfond

 

Anna Ramsten-Hedéns minnesfond

Ekonomiskt stöd till barn inom Össeby-Garns församling.
Utdelningssumman år 2018 är 11 675 kronor.

Mer om Anna Ramsten-Hedéns minnesfond

 

Skolsamfonden

Uppmuntra och belöna elever vid grundskolan i Vallentuna kommun med undantag av elever i Kårsta och Karby skolor.
Utdelningssumman år 2018 är 0 kr.

Mer om skolsamfonden

 

Josef Anderssons fond

Uppmuntra och belöna elever vid grundskolan i Vallentuna kommun.
Utdelningssumman år 2018 är 0 kr.

Mer om Josef Anderssons fond

 

Frösunda sädesmagasinsfond

Stipendier åt i första hand dem inom Frösunda socken, i andra hand åt de i övriga Vallentuna kommun, som utbildar sig till lantbrukare eller lantbrukarhustru.
Utdelningssumman år 2018 är 26 055 kronor.

Mer om Frösunda sädesmagasinfond

 

Össeby-Garns Magasinskassas stipendiefond

Stipendier för yrkesutbildning inom jordbrukets område till i första hand ungdom, vars föräldrar äga i mantal satt jord inom Össeby-Garns församling, i andra hand till ungdom vars föräldrar äga i mantal satt jord i övriga Vallentuna kommun.
Utdelningssumman år 2018 är 60 466 kronor.

Mer om Össeby-Garns magasinkassas stipendiefond

Sidan uppdaterad den 15 mars 2018