Hjälpmedel:

Sverigeförhandlingen: Seger för Vallentuna

Idag presenterade den så kallade Sverigeförhandlingen en överenskommelse mellan staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge kommun, Vallentuna kommun, Österåker kommun, Täby kommun samt Solna stad. Det innebär att man är överens om några viktiga infrastruktursatsningar, varav Roslagsbanans förlängning till city är den viktigaste för Vallentuna. Därmed har ett viktigt steg tagits för att förbättra tillgängligheten till och från vår kommun.

- Det är en stor dag för Vallentuna och för oss som lever och verkar här. Genom detta avtal med stat och landsting tar vi ett viktigt steg för Roslagsbanans förlängning till city. Därmed skapas betydligt bättre möjligheter för oss att ta oss till och från stan med mindre trängsel och det blir lättare att få ihop livspusslet, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna kommun.

- Avtalet ger betydligt bättre förutsättningar att förlänga Roslagsbanan också åt andra hållet, till Arlanda. Det skulle sätta Vallentuna i centrum av en av världens mest expansiva och innovativa regioner, mellan Stockholm, Uppsala och med den internationella flygplatsen på en armlängds avstånd. Med världen som granne skapas enorma möjligheter att utveckla kommunen med bostäder, företagsetableringar och livskvalitet.

Vallentuna kommun kommer nu att göra allt för att möjliggöra en så tidig projektstart som möjligt.

Sidan uppdaterad den 30 mars 2017