Hjälpmedel:

Tappställe för dricksvatten

Grundvattennivåerna i de små vattenmagasinen i södra Svealand ligger nu mycket under det normala. Du som har en egen brunn som sinat kan hämta dricksvatten vid det tappställe som Roslagsvatten ställt ut vid ICA Nära Brottbyhallen i Karby.

Grundvattennivåerna i de små vattenmagasinen i södra Svealand ligger nu mycket under det normala. Även vattennivåerna i de större vattenmagasinen ligger under det normala för årstiden och nivåerna förväntas sjunka ytterligare under sommaren.

Vi behöver alla vara extra försiktiga med vattenuttaget och använda vattnet mycket sparsamt.

Du som har en egen brunn som sinat kan hämta ditt dricksvatten vid det tappställe som Roslagsvatten ställt ut vid ICA Nära Brottbyhallen i Karby.

Länkar till mer information vid vattenbrist

Tips för lagring av dricksvatten

Det kommunala dricksvatten som kommer ur kranen har bra hållbarhet. Cirka sex månader kan man förvara vatten om det står mörkt och svalare än rumstemperatur.

Förvara vatten i rena dunkar avsedda för dricksvatten eller i PET-flaskor. Undvik flaskor som det varit fruktjuice eller mjölk i eftersom det är svårt att får bort alla rester, hur mycket man än sköljer och då ger det näring till bakterier. Locket är den del som är svårast att rengöra och där bakterietillväxt vanligen startar. Glasflaskor är tunga och kan gå sönder.

Använder du mindre dunkar eller PET-flaskor kan du stoppa några i frysen, men fyll då bara flaskorna till 3/4 och inte hela vägen upp. Hållbarheten på vattnet blir då mycket lång och de fungerar även som kylklampar som hjälper till att hålla låg temperatur i frysen under exempelvis längre strömavbrott.

Sidan uppdaterad den 26 juli 2018