Hjälpmedel:

Två förvaltningar blir en

Kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen slås samman till en förvaltning, det beslutade kommunfullmäktige på sitt senaste sammanträde.

Som ett led i arbetet att effektivisera kommunens tjänstemannaorganisation har kommunfullmäktige beslutat att kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen ska bli en organisation – kultur- och fritidsförvaltningen. Förändringen rör inte de politiska nämnderna, kulturnämnden och fritidsnämnden blir kvar, helt oförändrade.

- Redan idag hanterar kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen flera frågor som tangerar varandra, dessutom delar de lokaler sedan ett antal månader. Därför är det ett naturligt steg att slå samman förvaltningarna, så de får chans att arbeta ännu mer effektivt. Rent personalmässigt är det en chefstjänst som försvinner, några andra förändringar för personalen finns inte inplanerade, säger Örjan Lid, kommunstyrelsens ordförande, Vallentuna kommun.

- Kultur och fritidsfrågor är viktiga för vår kommun. Den här förändringen innebär inte att vi prioriterar ner dessa frågor, tvärt om hoppas jag att detta får en positiv effekt på hur vi arbetar med detta i Vallentuna, säger Örjan Lid.

Sidan uppdaterad den 28 maj 2013