Hjälpmedel:

Två nya förvaltningschefer

Två förvaltningar i Vallentuna kommun har fått nya chefer.

Anna Holm är ny samhällsbyggnadschef. Hon har över 18 års erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet i olika kommuner och kommer närmast från Täby kommun, där hon både varit exploateringschef och VD för Täby Fastighets AB. Anna Holm är utbildad lantmätare vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

- Det är min absoluta övertygelse att Vallentunas attraktivitet kommer att fortsätta öka framöver och vi ska nu möta efterfrågan med en god planering av samhället och våra verksamheter, för att möta ett ökat tryck, säger hon.

 

Henrik Lennermark är ny Utbildningchef. Han har jobbat på Vallentuna kommun sedan 2014 och senast i rollen som utredare inom systematiskt kvalitetsarbete. Lennermark har bakgrund som både idrotts- och matematiklärare samt inom SFI (svenska för invandrare). Han varit affärscontroller inom vuxenutbildning, fastighetschef och avdelningschef inom verksamhetsstöd samt ekonomichef på stadsdelsförvaltningen i Stockholm Stad. Lennermark är utbildad civilekonom.

- Det här blir en väldigt rolig utmaning! Vallentuna ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner, och då krävs det att vi är målmedvetna och fortsätter samarbeta på ett bra sätt inom kommunen, säger Lennermark.

 

Sidan uppdaterad den 23 mars 2016