Hjälpmedel:

Tyck till om tryggheten i Vallentuna kommun

Vallentuna kommun och polisen har under flera år samarbetat för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Med en ny avsiktsförklaring om samverkan mellan Vallentuna kommun och Lokalpolisområde Täby ska samarbetet bli ännu bättre.

Vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att tycka till om tryggheten i trygghetsundersökningen som polis och kommun tillsammans gör under våren. Alla som bor, arbetar, studerar och gör besök i kommunen är välkomna att delta anonymt. Undersökningen kan besvaras via länken nedan. Det går även att besvara undersökningen via pappersenkät som finns på biblioteken i Vallentuna Kulturhus, Karby bibliotek samt på Vallentuna polisstation.

Länk till undersökningen: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=264968X50451424X62660

Sidan uppdaterad den 22 mars 2016