Hjälpmedel:

Utredning klar om nytt kommunhus i Vallentuna

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav tidigare i år kommundirektören i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att bygga ett nytt kommunhus. Nu är utredningen genomförd och har sammanställts i en rapport, som du hittar i sin helhet under Mer information i högermenyn.

Kommunens centrala förvaltningar är utspridda i flera olika byggnader i Vallentuna centrum. Flera av byggnaderna ägs av privata aktörer och hyrs ut till kommunen.

I dagsläget är de flesta lokaler inte anpassade till dagens verksamhet och många förvaltningar är trångbodda. Därför har kommundirektör Victor Kilén haft i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att bygga ett nytt kommunhus.

Om utredningen

Nu är utredningen genomförd och har sammanställts i en rapport, som du kan ta del av i sin helhet nedan. Rapporten beskriver och utreder förutsättningarna för ett nytt kommunhus. Inriktningen är att ett nytt kommunhus bör byggas i centrala Vallentuna. I den översiktliga tidplanen planeras det för inflytt i det nya kommunhuset under år 2021. Rapporten tar också upp bland annat omvärldsfaktorer, funktioner i det nya kommunhuset, innehåll av ett lokalprogram, tänkbara arbetssätt inom lokalytorna samt miljöaspekter.

Ta del av rapporten

Du hittar utredningen i sin helhet i högermenyn.

Sidan uppdaterad den 21 december 2015