Hjälpmedel:

Utredning om nytt kommunhus i Vallentuna

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att bygga ett nytt kommunhus.

Kommunens centrala förvaltningarna är utspridda i flera olika byggnader i Vallentuna centrum. Flera av byggnaderna ägs av privata aktörer och hyrs ut till kommunen.

I dagsläget är de flesta lokaler inte anpassade dagens verksamhet och många förvaltningar är trångbodda. Därför har arbetsutskottet gett Victor Kilén tillförordnad kommundirektör i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att bygga ett nytt kommunhus.

– Vår kommun växer och därmed även förvaltningarnas verksamhet. De krav och förväntningar som fanns på kommunen för några år sedan stämmer inte överens med hur förvaltningarna arbetar idag. Vi behöver moderna och ändamålsenliga lokaler där vi kan samla all verksamheten under ett tak. Min förhoppning är att vi kan hitta en bra plats för detta nära centrum, i närheten av Roslagsbanan, säger Örjan Lid, kommunstyrelsens ordförande.

Utredningen om ett nytt kommunhus ska vara klar innan årsskiftet.

Sidan uppdaterad den 12 maj 2015