Hjälpmedel:

Vallentuna ger den bästa hemtjänsten i Stockholms län

Enligt rapporten "Öppna jämförelser 2017" av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ligger Vallentuna i topp över kommuner med bäst service inom hemtjänst - både när det kommer till privata och kommunala hemtjänstutförare.

Rapporten tar upp frågor om bland annat bemötande, förtroende och upplevd trygghet. I jämförelse med året innan har hemtjänst i Vallentuna ökat sitt resultat inom områden som utförande, möjligheten att komma med åsikter och önskemål samt NKI (Nöjd kund index). Jämfört med rikssnittet ligger hemtjänst i Vallentuna även mycket bra till inom områden som bemötande, förtroende och att vi har tid för kunderna. I resultatet är både våra kommunala verksamheter och privata utförare inom kommunen inräknade.

– Det betyder mycket för oss att våra kunder är nöjda med den service vi ger. Det är glädjande att se så goda resultat. I samband med rapporten tas även ett antal förbättringsaktiviteter fram och dessa kommer vi att fortsätta att arbeta med. Vi strävar mot ständig förbättring, för att ligga på topp inom alla områden, säger Helena Jernberg, verksamhetschef för den kommunala äldreomsorgen i Vallentuna kommun.

Information om bild: Blått är Vallentuna och rött är rikets resultat.

Sidan uppdaterad den 13 april 2018