Hjälpmedel:

Vallentuna högt upp i ny skolranking

I Vallentuna får man mycket skola för pengarna. Det visar en ny undersökning från Dagens Samhälle, där kommunen hamnar på 25:e plats bland landets kommuner.

Hela 42 procent av kommunernas budgetar går till skolan. Därefter kommer äldreomsorgen, som får ca 19 procent av skattepengarna. Från förskola till gymnasium kostar den kommunalt finansierade utbildningen sammanlagt 220 miljarder kronor om året när man ser till den totala kostnaden i landets alla kommuner. Enbart den obligatoriska grundskolan kostar cirka 85 miljarder.

Tidningen Dagens Samhälle har granskat hur mycket resurser landets kommuner lägger på grundskolan och jämfört vilket resultat var och en uppnått. Jämförelsen – som omfattar femårsperioden 2008–2012 – utmynnar i ett effektivitetsmått, som Dagens Samhälle kallar "skola för pengarna".

Flera kommuner i Stockholms län har höga studieresultat samtidigt som resurserna är förhållandevis små. Täby, Danderyd och Lidingö kommuner toppar undersökningen. Vallentuna hamnar på plats 25 av landets 290 kommuner.

Sidan uppdaterad den 8 maj 2013