Hjälpmedel:

Vallentuna kommun har landets mest jämställda löner

Vid senaste lönekartläggningen för alla anställda i Vallentuna kommun visade det sig att vår kommun ligger i topp i landet när det gäller jämställda löner.

HR-avdelningen i Vallentuna kommun analyserar regelbundet löneläget hos alla 1 700 kommunanställda i en lönekartläggning. Medellönen 2015 för kvinnor i kommunen är 28 672 kronor och män 28 562 kronor. Det innebär att relationen mellan kvinnors och mäns löner i Vallentuna är 100,4 procent. Till sin hjälp för att göra kartläggningen har HR-avdelningen anlitat Sysarb ett av Sveriges största företag inom området. När de jämför andra kommuners löneläge framgår det att Vallentuna har landets mest jämställda löner.

- Vi har under många år arbetet med lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda löner. Vi utbildar våra chefer kontinuerligt i hur de sätter löner så de är medvetna om osakliga löneskillnader och kan arbeta så de inte förekommer. Det är glädjande att vårt gemensamma arbete gett resultat, säger Annika Colding, tillförordnad personalchef i Vallentuna kommun.

- Jag är stolt över att vi ligger i topp när det gäller jämställda löner. Det här är ingen slump. Kommunen som arbetsgivare har arbetat länge och strategiskt för att erbjuda kvinnor lika bra villkor som män här i kommunen. Vi i Vallentuna är helt enkelt unika, säger Parisa Liljestrand kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna kommun.

Sidan uppdaterad den 10 november 2015