Hjälpmedel:

Vallentuna på 5:e plats

Sveriges Kommuner och Landsting gav i veckan ut rapporten Öppna Jämförelser Gymnasieskola 2013(pdf). Rapporten visar att Vallentuna placerat sig på 5:e plats vad gäller andel elever som etablerade sig på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning.

Resultatet bekräftar

Vallentuna har legat bra till i flera år, och det finns flera faktorer som bidrar. Eva Lod, enhetschef för kvalitet och utveckling, Barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna kommun, gläds åt det positiva resultatet, och nämner några av framgångsfaktorerna:

  • Det fria valet. Elever i Vallentuna kan välja gymnasieskola i hela länet och även riksrekryterande program i landet. Går man på ett önskat program så är chansen att lyckas god.
  • Vallentuna gymnasium har flera yrkesinriktade program. Nästa alla elever från dessa program får jobb efter avslutad utbildning. Lärarna jobbar stenhårt med att skaffa goda praktikplatser som sen kan bli arbetsplats för den som är klar med sin utbildning.
  • Vi har en god uppföljningsverksamhet för elever 16-20 år i Vallentuna. De som inte börjat på en utbildning eller fått arbete följs upp genom samtal eller besök. Man lägger upp planering för ungdomen och hjälper till att finna lämplig utbildning eller arbete.
  • I Vallentuna finns många småföretag. Dessa tar ofta emot praktikanter vilket också betyder väldigt mycket för kommunens ungdomar.

Sidan uppdaterad den 6 november 2013