Hjälpmedel:

Vallentuna rankas högt för e-tjänster

SKL genomförde under våren 2014 en enkätundersökning i Sveriges alla kommuner kring e-förvaltning och e-tjänster, i vilken utsträckning de erbjuds gentemot privatpersoner och företag. Undersökningen visar att Vallentuna tillhör en av de fyra högst rankade grupperna i landet.

Genom att ta fram ett sammanvägt index har SKL rankat kommunerna efter i vilken utsträckning de erbjuder e-tjänster och appar gentemot privatpersoner och företag. Indexet har fokus på utbud av e-tjänster och appar i kommuner och fångar således inte t.ex. användning eller nyttan av tjänsterna. Kommunerna fick poäng efter hur de svarat på frågorna med möjlighet till max 14 poäng och därefter delades kommunerna in i femton olika rankinggrupper baserat på totalpoäng. Med en total poäng på elva hamnar Vallentuna kommun i toppen bland en av de fyra högst rankade grupperna.

I slutsatserna av SKLs undersökning framkommer några tydliga skillnader mellan topp- och bottenskiktet. Framgångsfaktorer som nämns är bland annat att ha egen e-strategi, en ansvarig för e-förvaltningsarbetet och att samverka med andra kommuner kring utvecklingen av e-tjänster.

Den slutsatsen stämmer väl överens med Vallentuna kommun som har en e-strategi baserat på rekommendationer från SKL och en ansvarig för e-förvaltningsarbetet. Att samverka med andra kommuner ses som en förutsättning för att lyckas.

- Vi fortsätter att utveckla fler och bättre e-tjänster som kan skapa mervärde och god service, säger Andreas Hedlund, e-utvecklare och strateg på Vallentuna kommun.

För mer information:
E-utvecklare Andreas Hedlund, Vallentuna kommun, tfn: 08-587 857 06
Kommundirektör Roland Beijer, Vallentuna kommun, tfn: 08-587 852 01

Sidan uppdaterad den 25 juni 2014