Hjälpmedel:

Vallentuna rör sig mot ett bättre företagsklimat

Det ska vara enkelt, lättillgängligt och serviceinriktat. Näringslivet ska inte ens märka att kommunen finns. Det är ambitionen sedan hösten 2016 då Vallentuna aktivt började med sitt förändringsarbete för ett förbättrat företagsklimat. Något som även Svenskt näringsliv har noterat.

Det var i veckan dags för Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om vad företagen i Sverige har för bild av sina kommuners relation till näringslivet. Av landets 290 kommuner hamnar Vallentuna strax under genomsnittet, vilket är en förbättring jämfört med året innan.

– Vallentuna ska vara en kommun där företag känner att de vill etablera sig och att de får möjligheten att växa. Därför har vi påbörjat flera projekt som ska underlätta för företagare när de kommer i kontakt med oss. Bland annat har vi förändrat vår hantering av bygglovsärenden och i höst startar vi upp en företagslots, berättar Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande.

Att Vallentuna jobbar för ett förbättrat företagsklimat har Svenskt näringsliv också märkt genom enkätundersökningen. I sin analys menar de att företagsklimatet i kommunen går åt rätt håll, men att det fortsatt finns förbättringspotential.

– Vallentuna har inlett ett stort förändringsarbete för att få ett bättre företagsklimat. Det är bra men företagen måste se resultat innan det slår igenom i vår undersökning. Att lyfta sitt företagsklimat är ett långsiktigt arbete, säger Annika Bröms, regionchef på Svenskt Näringsliv Stockholm.

– Vi är medvetna om att vi har långt kvar innan vi är nöjda med vårt arbete. Men vi har antagit utmaningen – Vallentuna ska bli en av landets mest företagsvänliga kommuner, säger Parisa Liljestrand.

Svenskt Näringslivs enkätundersökning ligger som grund för föreningens ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen presenteras den 26 september.

Sidan uppdaterad den 24 maj 2017