Hjälpmedel:

Vallentuna satsar på ett gott företagsklimat

Service och tillgänglighet är avgörande faktorer för att företag ska etablera sig och växa i Vallentuna. Därför pågår det ett arbete inom flera områden som ska underlätta vardagen för kommunens företagare. Det ska vara enkelt att driva företag.

Vallentuna ska vara en kommun som inger förtroende och skapar framtidstro för företagare. Det innebär att hela kommunen som organisation nu befinner sig i ett förändringsarbete som ska öka förståelsen för företagares villkor och behov. Sedan ett drygt halvår tillbaka har man därför börjat se över sina rutiner för ett förbättrat företagsklimat, och som underlag har man bland annat SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) rapport "Öppna jämförelser". 

– Det känns såklart bra att Vallentuna får en bättre placering i årets mätning än tidigare år, men vi är absolut inte nöjda. Som en viktig samarbetspartner för framtidens välfärdsutveckling måste företagen känna att vi möter dem på deras premisser, och då måste vi snarare röja hinder än att vara de som sätter upp nya. Därför känns det väldigt bra att vi har börjat med nya arbetsmetoder för att kunna erbjuda en så bra service som möjligt, säger Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande.

I årets "Öppna jämförelser" visar undersökningen att Vallentuna har förbättrat sig inom bygglov och klättrar upp 28 placeringar jämfört med tidigare år, och blir därmed en av de kommuner som har gjort störst förbättring kring bygglovshanteringen. 

Sedan i höstas arbetar Vallentuna även med projektet "Förenkla – Helt enkelt" som handlar om att minska byråkratin och underlätta för både företag och invånare i deras kontakt med kommunen. Det är ett strategiskt arbete och ska bidra till att Vallentuna blir en av landets mest företagsvänliga kommuner.

– Det är en stor utmaning vi har tagit på oss men nu har vi tagit klivet och är med på banan. Bara i år har vi satsat på att korta handläggningstiderna för bygglov och genom digitaliseringens möjligheter ska både företag och invånare få god service oavsett tid på dygnet. Det finns också planer på att införa en företagslots som ska hjälpa företagen att komma i kontakt med rätt person. Vi ska bli skapandets bästa vän och det krångliga pappersväldets värsta fiende, säger Parisa Liljestrand.

Sidan uppdaterad den 25 april 2017