Hjälpmedel:

Vallentuna ska bli bäst på integration

Vallentuna ska ha ett gott mottagande av nyanlända och blivande medborgare i kommunen, men framförallt fokusera på lyckad integration. Därför har kommunfullmäktige beslutat om en integrationsstrategi med målet att bli bäst i landet.

- I Vallentuna ska vi bli föregångare. Nu har vi en unik chans att tänka till och göra rätt från början. Vi ska se till att vi har ett gott mottagande av våra nyanlända och blivande medborgare men framförallt ska vi fokusera på att lyckas med integrationen, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfullmäktige i Vallentuna fattade beslut om handlingsplanen på sitt sammanträde måndagen den 12 oktober 2015. Planen innebär konkreta åtgärder för en fungerande och hållbar integrationspolitik för Vallentuna med syfte att förbättra kommunens mottagande och integration av flyktingar och nyanlända.

- Vi kan och ska inte blunda för den oro som råder runt om i Europa och omvärlden, utan ställa oss själva frågan vad vi kan bidra med. Med ett nytt, mer fokuserat och strukturerat sätt att arbeta i kommunen, med handlingsplanen som grund, får vi möjlighet att göra skillnad. Vallentuna ska bli bäst i landet på integration, säger Parisa Liljestrand.

I handlingsplanen ingår bland annat att:

  • öka mottagningskvoten i kommunen i enlighet med länsstyrelsens fördelning i Stockholms län.
  • investera i fler kommunala bostäder under en femårsperiod, 2016-2020.
  • flytta integrationssamordnartjänsten, som är under rekrytering, från socialtjänsten till kommunledningskontoret för att kunna arbeta förvaltningsövergripandeskapa utrymme för en ny handläggartjänst som arbetar direkt med våra mottagna invånare med syfte att underlätta integrering in i samhällsfunktioner, arbetsliv och självförsörjning. Tjänsten ska ingå i kommunens arbetsmarknadsavdelning.

Sidan uppdaterad den 13 oktober 2015