Hjälpmedel:

Vallentuna tar fighten för Roslagsbanans förlängning

Idag samlades ledande företrädare för länets kommuner på Länsstyrelsen för att diskutera och prioritera nödvändiga satsningar. Målet är att tillsammans enas om en ny långsiktig plan för regional infrastruktur.

Behoven av infrastruktursatsningar är enorma då regionen förväntas växa med cirka en halv miljon invånare fram till 2030. Det är en enorm tillväxttakt och Stockholmsregionen växer snabbast i hela Europa. Prioriteringen av investeringar är stenhård och en förutsättning för framgång är att man kan visa på en betydande samhällsekonomisk nytta.

Tillsammans med Arlandaregionen och Stockholm Nordost visades en film där kommunerna tillsammans prioriterat ett antal avgörande infrastruktursatsningar, varav Roslagsbanans förlängning är en.

Vallentunas kommunalråd Parisa Liljestrand företrädde såväl vår kommun som Arlandaregionen.

- "Vallentunas budskap i detta sammanhang är glasklart. Roslagsbanans förlängning till city och Arlanda är avgörande för Vallentunas, Stockholmsregionens och faktiskt hela Sveriges möjligheter att växa med bostäder och jobb.
Dessa satsningar ger oss förutsättningar för 186 000 nya bostäder och 147 000 nya arbetsplatser i vår del av regionen. Bara i Vallentuna möjliggörs 9 000 nya bostäder och 7 000 nya arbetstillfällen. Tillsammans med de andra kommunerna inom Arlandaregionen och Stockholm Nordost visar vi på behovet av en nationell Arlandaförhandling. På så sätt kan vi tillsammans med regeringen ta ett helhetsgrepp om Sveriges internationella knutpunkt och region", säger Vallentunas kommunalråd Parisa Liljestrand.

Sidan uppdaterad den 26 januari 2017