Hjälpmedel:

Vallentuna värd för seminarium om trygghet

Torsdagen den 13 oktober arrangerade kommunförbundet i Stockholms Län konferensen Mötesplats Storsthlm. Som en del av konferensen var Vallentuna kommun värd för ett seminarium på temat trygghet i kommuner.

Myndigheter och politiker står inför en stor utmaning att minska brottslighet, våld och social oro. Många kommuner arbetar tillsammans med polisen på lokal nivå för att minska brottsligheten – bland annat genom kontinuerlig dialog och konkreta handlingsplaner. Men är det tillräckligt för att skapa trygghet? Under seminariet diskuterades följande frågeställningar:

  • Hur hittar man en balans mellan kommunens proaktiva arbete och myndigheternas ofta reaktiva insatser?
  • Kan man bygga trygga platser?
  • Hur viktiga är våra värdegrundsfrågor?

Personer som medverkade i samtalet:

  • Parisa Liljestrand, Kommunalråd, Vallentuna kommun
  • Ulf Johansson, Regionpolischef Stockholm
  • Anette Haag, Polisintendent/lokalpolisområdeschef
  • Per-Arne Andersson, Direktör ochavdelningschef, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Annika Hellberg, Ekonomichef, Vallentuna kommun

Sidan uppdaterad den 13 oktober 2016