Hjälpmedel:

Vallentunabor mest nöjda i länet

Resultatet från Länsstyrelsens senaste medborgarundersökning visar glädjande nog att Vallentunaborna är mest nöjda av alla invånare i Stockholms län.

Medborgarundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar 18 000 personer i åldern 18-85 år inom Stockholms län. Hela 96,2 % av Vallentunaborna uppger att de är nöjda med livet som helhet. 96, 7 % trivs med sitt boende och 90,8 upplever sin fritid som meningsfull.

  Vallentuna (%) Länet som helhet (%)
Nöjd livet som helhet 96,2 91,3
Trivs med mitt boende 96,7 90,9
Trivs på min arbetsplats 88,4  88,8
Har en meningsfull fritid 90,8 85,2
Har en bra hälsa 98,1 94,3

Sammanlagt 7 500 invånare har svarat på årets undersökning, det är en svarsfrekvens på 42 procent. Undersökningen har genomförts av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm. Frågorna berör invånarnas syn på sitt boende, arbete, fritid, förtroende för olika samhällsfunktioner med mera. Motsvarande undersökningar genomfördes 2011, 2013 och 2015.

Läs mer om medborgarundersökningen på Länsstyrelsens webbplats

Sidan uppdaterad den 27 oktober 2017