Hjälpmedel:

Vallentunas Socialchef kommenterar SVT:s inslag

Uppgifterna vi fick från inslaget från SVT står i direkt strid med våra rutiner, säger Inger Jakobsson, Tf Socialchef på Vallentuna kommun, och fortsätter, detta gjorde mig naturligtvis upprörd och föranledde till att jag har kontrollerat hur det har fungerat i det aktuella fallet. Som ansvarig på förvaltningen är jag väl insatt i vilka regler vi har att följa, men som alla förstår är det omöjligt att känna till om reglerna följs i varje enskilt fall. Nu vet jag att i det här speciella fallet är påståendena grundlösa och oriktiga.

Vi beklagar naturligtvis om enskilda personer inte upplever att detta efterföljs. Vi hanterar inkomna klagomål enligt rutin och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra omvårdnaden efter kunders olika behov.

På Väsbygården, och andra kommunala vård- och omsorgsverksamheter har vi individuella vårdplaner för varje boende. Den planen revideras utifrån behov och förutsättningar hos den boende. Man har möjlighet att själv välja hur länge man vill sova, det vill säga detta bestäms tillsammans med patienten, och personalen anpassar i möjligaste mån sitt arbete efter det. Vi har väl utarbetade riktlinjer och rutiner gällande hälso- och sjukvård av kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska/Mas, bland annat då nattfasta – det vill säga tiden mellan kvällsmål och frukost – som alltså inte får överstiga 11 timmar. Det gör att alla boende får tillsyn flera ggr per natt och vid behov. Vi har tillgång till sjuksköterska dygnet runt för planerade och akuta insatser, rådgivning och handledning för personal.

Vi är stolta över den vård och omsorg vi bedriver inom givna ramar och vi har en mycket hängiven och engagerad personal som ska ha all eloge för sitt arbete.

Sidan uppdaterad den 2 augusti 2018