Hjälpmedel:

Var med och påverka

I Vallentuna kommun arbetar fyra sommarjobbare som unga kommunutvecklare med uppdrag att undersöka hur ungdomar vill vara delaktiga i kommunala frågor. Dessa fyra unga kommunutvecklare genomför just nu en enkät riktad till ungdomar i åldern 13 till 20. Syftet med enkäten är att samla in ungdomars synpunkter och förslag kring hur de vill vara med och påverka kommunen.
Undersökningen avslutas på måndag den 2 juli. Resultatet från enkäten kommer att presenteras för kommunledningen i Vallentuna kommun under hösten. 

Se enkät under Mer information. 

Hoppas du har möjlighet att ge din synpunkt!

Sidan uppdaterad den 27 juni 2018