Hjälpmedel:

Angående Väsbygårdens äldreboende

Den 3 januari publicerade Expressen en artikel om en kvinna som bor på Väsbygårdens äldreboende. Situationen för individen är inte bra och vi beklagar hennes situation. Kommunen har gjort, och kommer att göra, mycket för att skapa en god livsmiljö för henne. Det finns innehåll i artikeln som inte är beskrivande för hur verksamheten på Väsbygården bedrivs. Det framgår inte heller allt som Väsbygården gjort för att skapa en bra omvårdnad. Generellt sett visar senaste kundundersökningen att Väsbygården ligger över rikssnittet i nöjdhet, särskilt när det gäller möjlighet att få komma ut, måltidsmiljö och måltider samt möjlighet att påverka sin egen situation.

Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre och ibland uppstår komplicerade situationer som behöver analyseras och leda till åtgärder. Vi tar alltid kritik mot vår verksamhet på största allvar och använder den framåtsyftande. Detta fall har tidigare granskats av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som inte hade någon anmärkning. Nu har vi också startat en Lex-Sarah-utredning vilket innebär att händelsen kommer att granskas ytterligare.

Vi kan av sekretesskäl inte kommentera det enskilda fallet men vi kan bemöta flera påståenden från artikeln. Väsbygårdens äldreboende är en biståndsberättigad boendeform som beviljas efter utredning enligt socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen grundar sig på frivillighet och självbestämmande. Vår verksamhet bygger på respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet. Alla våra insatser är frivilliga.

Socialtjänstens arbete ska vara individuellt inriktat och de insatser som görs ska vara utifrån individens behov. Alla boende erbjuds vistelse utomhus. Det finns personal dygnet runt och om någon larmar kommer personal så fort det går. Varje dag erbjuds även sociala aktiviteter. Aktiviteterna är olika för att olika behov ska tillgodoses.

De hjälpmedel som erbjuds är beviljade utifrån individen. Har individen behov av duschstol, rullstol, lift eller andra hjälpmedel erbjuder Väsbygården detta. Städning sker varje vecka, om individen så önskar. Varje dag görs också småplock för att hålla ordning, men det är viktigt att poängtera att även detta görs med respekt till individens självbestämmelserätt. Om relationen mellan personal och individ är svårt sätter vi in stödinsatser. Erbjudande om att byta boende finns också, det finns flera att välja på i kommunen.

I det enskilda fallet kommer ansvariga på Väsbygården att kalla till möte med kunden, den gode mannen och biståndshandläggare för att komma fram till en bra lösning. Detta har skett vid ett flertal tillfällen tidigare. Vi hoppas att det denna gång ska leda till en överenskommelse och handlingsplan.

Sidan uppdaterad den 4 januari 2017