Hjälpmedel:

Vi delar ut halkskydd

Socialnämnden har tidigare beslutat om ett projekt - att dela ut 250 halkskydd till personer som har fyllt 65 år och sedan utvärdera utfallet. Syftet är att få en bild av effekten och upplevelsen av att använda halkskydd. Utifrån utvärderingen fattar Socialnämnden nytt beslut hösten 2017 om hur en eventuell fortsättning av projektet blir.

200 halkskydd har tidigare delats ut via Träffpunkten. Nu delar vi ut ytterligare 50 halkskydd, som går att hämta på Träffpunkt Kårsta som öppnar den 24 november. Öppettiderna är torsdagar 13-15, i Kårstaskolans bibliotek.

Björn Furugren Beselin, ordförande i Socialnämnden (c)

Sidan uppdaterad den 14 november 2016