Hjälpmedel:

Viktig och givande dialog med företagare

Ett gott företagsklimat är avgörande för Vallentunas framtid. Nu gör kommunen en nystart inom det här området och inleder en dialog med företagarna om hur samarbetet ska bli bättre.

Ett sjuttiotal företagare, politiker och kommunala tjänstemän samlades fredagen den 8 april i Kulturhuset för att gemensamt diskutera förutsättningarna för näringslivet i kommunen. På plats fanns även representanter från Svenskt Näringsliv som gav sin syn på företagsklimatet i Vallentuna. Kommunen ligger på plats 79 i Svenskt Näringslivs årliga ranking av landets 290 kommuner. Tillväxten av nya företag är god och entreprenörsandan väl rotad. Trots detta finns en hel del som kan utvecklas för ett ännu bättre företagsklimat.

- Vi är en av Sveriges mest företagsamma kommuner, men det återstår en del innan vi kan säga att vi har ett så bra företagsklimat som vi vill. Här är en dialog med våra företag avgörande, sa Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.

- Nyckel till ett bra företagsklimat är att det finns företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap. Det leder Sverige till ett ökat välstånd, sa Annika Bröms regionchef Stockholm, Svenskt Näringsliv. För att en kommun ska lyckas inom det här området måste det finnas ett politiskt ledarskap, med intresse och engagemang, samt en tydlig strategi.

- Här är det extra roligt att Vallentuna själva kontaktat oss på Svenskt Näringsliv för att få stöd i hur de kan skapa ett gott företagsklimat. Det visar att det finns politisk vilja och engagemang från kommunens sida för att ta nya tag i frågan. Det ger bra förutsättningar inför framtiden, sa Annika Bröms.

I Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Vallentuna finns tre viktiga punkter som behöver förbättras. Det är kommunens service samt politiker och tjänstemäns attityder till lokala företagare.

- Det här tar vi naturligt vis på största allvar. Vi måste bli bättre inom de här områdena och har redan påbörjat ett arbete för att förbättra servicen, bland annat inom bygglovssidan, men mycket återstår. För att kunna nå resultat behöver vi regelbunden återkoppling från näringslivet framöver för att veta att vi är på rätt väg, sa Parisa Liljestrand.

- Ett växande näringsliv och bra företagarservice är helt avgörande om vi ska vara en attraktiv kommun. Vi kommer inte att bli nöjda förrän vi är bland de bästa kommunerna i landet när det gäller ett gott näringsliv, sa Parisa Liljestrand.

Sidan uppdaterad den 8 april 2016