Hjälpmedel:

Röstmottagare i vallokal

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I varje kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

Tjänstgöring som röstmottagare 2018

På valdagen, den 9 september, tjänstgör fyra till sex röstmottagare i vallokalen samt en ordförande och vice ordförande som leder arbetet. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad, samt höga krav på noggrannhet. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30 tills dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna. Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val.

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare kan du göra en intresseanmälan under rubriken Självservice.

Tjänstgöring som röstmottagare vid förtidsröstningen

Inför nästa planerade val den 9 september 2018 kommer vi att söka nya röstmottagare för tjänstgöring i förtidsröstningen. Ansökan kommer att publiceras här i god tid innan valet.

Att vara röstmottagare

Som röstmottagare är det viktigt att du är noggrann, ordningssam och serviceinriktad. Du kan bli placerad i någon av våra 17 vallokaler. Det är ordförande i vallokalen som leder och fördelar arbetet.

Arbetet som röstmottagare kan till exempel innebära att hjälpa väljare till rätta, ställa i ordning lokalen, dela ut valkuvert, pricka av i röstlängden, kontrollera väljarnas identitet och sortera förtidsröster. När röstningen är avslutad arbetar röstmottagarna med att öppna och räkna röster.

Arbetstider i vallokalen

Som röstmottagare arbetar du under hela dagen enligt ett bemanningsschema. Schemat bestäms av den som utsetts till ordförande i vallokalen. Efter stängning arbetar alla tills rösträkningen är klar. Arbetet kan pågå till sent på natten.

Obligatorisk utbildning

I vallagen framgår följande: "Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för uppdraget." Alla som ska arbeta som röstmottagare måste därför gå en utbildning i hur valarbetet ska gå till innan de formellt utses till röstmottagare.

Utbildning för röstmottagare

  • Måndag 7/5, kl. 17.00
  • Tisdag 8/5, kl. 17.00

Utbildning för ordförande/vice ordförande i vallokal

  • Måndag 24/5, kl. 17.00

Ordförande i vallokal

Ordförande och dennes ersättare är arbetsledare och har ansvaret för röstmottagningen, både förberedelser och genomförande. Då ordförande och ersättare har ett större ansvar än övriga röstmottagare ska de vara över 18 år, och får gärna ha erfarenhet från tidigare val.

Mer information uppdateras löpande.

Sidan uppdaterad den 16 oktober 2017