Hjälpmedel:

Vill du göra skillnad i kris?

Frivilliga resursgruppen (FRG) är en förstärkningsresurs på kommunnivå bestående av särskilt utbildade frivilliga. Du har som FRG-are möjlighet att fortbilda dig och ta del av värdefulla utbildningar och du kan bidra med just din kompetens och dina erfarenheter. Allt från lokalkännedom till språk eller yrkeskunskaper kan göra viktig skillnad i krislägen! Välkommen att engagera dig och bli en resurs för dig själv, dina närmaste och samhället i händelse av kris!

Sidan uppdaterad den 23 maj 2018