Skicka meddelande

Avbryt

Hjälpmedel:

Sommarjobb i Vallentuna kommun

Du som vill söka sommarjobb i Vallentuna kommun ska vara 16, 17 eller 18 år fyllda under den period på sommaren då sommarjobb erbjuds i kommunen. Du ska vara folkbokförd i Vallentuna kommun och inte tidigare ha erbjudits ett sommarjobb i kommunen. Uppfyller du dessa kriterier samt tackar ja till det första erbjudandet som du får, är du garanterad sommarjobb.

Ansökan

Du ansöker om sommarjobb via en e-tjänst på kommunens webbplats. Ansökningsperioden brukar vara från mitten av februari till mitten av mars. I slutet av mars får du som har sökt jobb ett platserbjudande som du ska tacka ja eller nej till inom cirka två veckor. (Observera att datumen är ungefärliga och att exakta datum för aktuellt år publiceras i januari samma år.) Platserna matchas utifrån ungdomarnas val och behövs det så sker även lottning.

Arbetsområden

Följande arbetsområden brukar kommunen erbjuda vid sommarjobb:
• Barnomsorg
• Fastighets- och trädgårdsskötsel
• Idrotts- och fritidsverksamhet
• Kontor och administration
• Kundservice
• Kök
• Lokalvård
• Musik
• Sortering och lager
• Vaktmästeri inom skola
• Äldreomsorg

Arbetstider och lön

Perioden för sommarjobb delas in i tre perioder under juni, juli och augusti, där varje period är tre veckor lång. Som sommarjobbare arbetar du 6 timmar per dag, det vill säga 30 timmar per vecka. Hur arbetstiden är förlagd varierar från arbetsplats till arbetsplats. Alla arbetsplatser ligger i Vallentuna kommun och du betalar själv för eventuella resor till och från jobbet.

Lönen för sommarjobb i Vallentuna kommun är samma oavsett ålder. 2018 låg lönen på 80 kronor per timme plus semesterersättning, 15,40 kronor, vilket totalt blir 95,40 kronor per timme.

Entreprenörskap

Om du har erbjudits sommarjobb ett tidigare år så kan du istället prova på hur det är att driva ett eget företag. Du får en veckas utbildning samt ett startkapital. Mer information om hur du ansöker med mera publiceras i januari varje år.

Läs mer

Är du intresserad av att läsa mer om hur det är att sommarjobba i Vallentuna kommun kan du ta del av Vanliga frågor och svar under rubriken Mer information.

Sidan uppdaterad den 13 juli 2018