Hjälpmedel:

Vinnare av markanvisningstävling för stadsdelen Kristineberg i Vallentuna

Intresset för att bidra till framtidens Vallentuna är stort. I markanvisningstävlingen för Kristineberg etapp ett kom det totalt in 170 anbud från företag som vill vara med och utveckla vår kommun.

Kristineberg, som ligger strax öster om Vallentuna centrum, ska utvecklas till en stadsdel med cirka 1800 bostäder av olika slag, skolor, förskolor och ett stadsdelscentrum. Vallentuna har under många år varit en av Sveriges snabbast växande kommuner - och vi satsar stort på bostadsbyggande och näringsliv. Det gör Kristineberg till en viktig del i kommunens strävan efter fortsatt tillväxt.

Totalt har 28 företag bidragit med de 170 anbuden, som är fördelade på 21 olika kvarter i området. Utvärdering av bidragen har skett genom poängsättning i tre olika kriterier: Gestaltning, miljö & hållbarhet samt pris. Vallentuna kommun avser nu att gå vidare till slutlig utformning av detaljplanen med de anbudgivare som har haft högst totalpoäng:

  • NRE Sweden AB
  • OBOS Sverige AB
  • Sveafastigheter Bostad AB
  • Vectura Fastigheter AB
  • Titania Bygg & VVS AB
  • Reinova Properties
  • Götenehus AB

Se karta till höger på sidan för vilket/vilka kvarter respektive anbudsgivare har vunnit.

- Varje dag vill vi leda Vallentuna framåt, och utvecklingen av Kristineberg är en viktig del i det arbetet. Vallentuna är, och ska fortsätta vara, en attraktiv plats för boende och investeringar, säger Parisa Liljestrand, kommunalråd i Vallentuna kommun.

- Det stora intresset innebär att vi har fått in väldigt många bra förslag på hur området kan utvecklas. Därför känns det extra bra nu när vi kan presentera vinnarna, säger Sara Golkar, mark- och exploateringschef i Vallentuna kommun.

Vinnarna kommer erbjudas att teckna markanvisningsavtal under våren 2017. Planerad byggstart för området är 2019/2020. Vallentuna kommun tackar alla anbudsgivare för visat intresse!

För mer information kontakta Camilla Backman, projektchef eller Olle Nordberg, exploateringsingenjör.

Sidan granskad den 29 september 2017