Hjälpmedel:

Pågående byggprojekt

Haga 3

Området bebyggs med friliggande villor, allmänt vatten- och avloppsnät samt utbyggnad av kommunala gator.

 

Roslagsbanans utbyggnad

Utbyggnad till dubbelspår samt andra åtgärder. För ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.
 

Vallentuna centrum

Ombyggnaden av Vallentuna centrum är i full gång. Syftet är att varsamt utveckla centrumet och bredda utbudet av butiker.
 

Åby ängar

Arbete med kvarter 1 och 2 har startat. Området ligger mellan Smidesvägen, Åbyholms gård och brandstationen.
    
 

Hagaskolan

Arbete pågår och för skolstart beräknas till hösten 2019. Det ska bli en skola och förskola med moderna miljöer, väl anpassade för att stödja lärandet och skolans pedagogiska arbetssätt.

Förskola Ormsta

Under hösten 2016 börjar Vallentuna kommun arbetet för att bygga en ny förskola vid Ormstaskolan. Förskolans verksamhet beräknas öppna under januari 2019.

Sidan granskad den 2 juni 2017