Start / Trafik och resor / Gräva och schakta, tillstånd

Gräva och schakta, tillstånd

För att få schakta på Vallentuna kommuns mark behöver du ett så kallat schakttillstånd. Du kan ansöka om schakttillstånd direkt i vår e-tjänst, eller genom att skicka in pdf-blanketten nedan.

Om arbetet som ska utföras sker på eller i anslutning till kommunala gator, vägar och gång- och cykelvägar behöver du även skicka in en Trafikanordningsplan (TA-plan) som visar hur trafikens framkomlighet och trafiksäkerhet ska säkerställas under byggnationerna. 

Självservice

Här kan du ansöka om schakttillstånd och Trafikanordningsplan (TA-plan) direkt i vår e-tjänst.

Här kan du också ladda ner ansökan som pappersblankett och skicka in per post till Vallentuna kommun, 186 86 Vallentuna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats