Start / Trafik och resor / Infrastrukturprojekt 2020

Pågående planering statliga vägar

Vallentuna och närregionen växer och med det ökarbehovet av trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder på de större statliga vägarna. Just nu pågår flera utredningar på statliga vägar i eller i direkt anslutning till Vallentuna som är i behov av utveckling. Vallentuna kommun deltar aktivt i dessa arbeten och projektens genomförande beräknas från år 2021 och framåt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats