Start / Trafik och resor / Infrastrukturprojekt 2020 / Åtgärdsvalsstudie Arningevägen

Åtgärdsvalsstudie Arningevägen

Väg 264 Arningevägen har idag utmaningar med framkomlighet och trafiksäkerhet. Trafikverket driver en åtgärdsvalsstudie som undersöker dessa faktorer för både cykel, kollektivtrafik och bil. Samtidigt planeras åtgärder för att en stombuss ska få så bra framkomlighet som möjligt mellan Vallentuna och Arninge. Stombussen ska i sin helhet trafikeras mellan Jakobsberg och Arninge med stopp i Vallentuna från slutet av 2022.

Vallentuna kommun deltar tillsammans med Trafikverket, Trafikförvaltningen (SL), Täby kommun och Österåkers kommun i studien för Arningevägen. En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog mellan flera olika aktörer, exempelvis Trafikverket, kommuner och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att tillsammans skapa en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder. Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats