Start / Trafik och resor / Infrastrukturprojekt 2020 / Åtgärdsvalsstudie Häggvik-Rosenkälla på Norrortsleden

Åtgärdsvalsstudie Häggvik-Rosenkälla på Norrortsleden

Väg 265 (Norrortsleden) som kopplar samman E4 och E18 har stor betydelse för den regionala trafiken. Vägen är högt belastad med följder som köbildning och minskad trafiksäkerhet. Just nu driver Trafikverket en åtgärdsvalsstudie för sträckan. En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog mellan flera olika aktörer, exempelvis Trafikverket, kommuner och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att tillsammans skapa en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder. Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder.

Åtgärdsvalsstudien är ett samarbete mellan Trafikverket, Trafikförvaltningen (SL) och kommunerna Vallentuna, Österåker, Täby, Sollentuna och Upplands väsby. Studien ska identifiera åtgärder som säkerställer framkomligheten på vägen, där kollektivtrafikens framkomlighet har en central roll. Studien startades 2020 och planeras pågå till slutet på år 2021.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats