Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Ändrade tider på kommunens infartsparkeringar

Ändrade tider på kommunens infartsparkeringar

I april 2019 beslutades att kommunens samtliga infartsparkeringar ska ha 12-timmars begränsning. Beslutet har väckt mycket synpunkter, framför allt från boende med lång pendlingstid.

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott har nu tagit till sig kritiken och beslutat att korrigera tiden.

Den nya parkeringstiden blir 24 timmar på samtliga infartsparkeringar i Vallentuna undantaget Kragstalund. På infartsparkeringen i Kragstalund gäller fortfarande 11 timmarsparkering och p-skiva.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats