Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Buss på beställning?

Buss på beställning?

Nu söker vi dig som vill delta i en fokusgrupp om kollektivtrafik på landsbygden i Vallentuna.

Trafikförvaltningen inom Region Stockholm planerar att 2021 testa ett projekt med införa anropsstyrd kollektivtrafik i ett område Vallentuna. För att projektutformningen av denna trafik ska bli så bra som möjligt vill vi nu på ett tidigt stadium ha dialog med de Vallentunabor som berörs. Vi söker därför 20 personer som vill delta i en fokusgrupp och samtala om frågorna.

Vad innebär anropsstyrd kollektivtrafik?

Anropsstyrd trafik innebär att kollektivtrafiken inom området körs på beställning. Den anropsstyrda trafiken kan utföras antingen som en del i linjetrafiken eller i mer flexibla former där sträckan bestäms utifrån vad som önskas av den som beställt resan. Alla resor inom området måste förbeställas via SL:s kundtjänst, webbplats eller genom SL:s app.

Varför anropsstyrd kollektivtrafik?

Anropsstyrd trafik används oftast i områden med svagt resandeunderlag där efterfrågan på kollektivtrafik är låg och där det är svårt att motivera vanlig linjetrafik. Anropsstyrd trafik blir ett sätt att kunna behålla kollektivtrafik inom området.

Den anropsstyrd trafik innebär ofta kortare restid och mindre gångavstånd för resenärerna genom att resorna kan anpassas mer flexibelt efter behov. Andra fördelar är att områden som tidigare inte haft tillgång till kollektivtrafik nu kan erbjudas det.

Trafikförvaltningen har tidigare testat konceptet i bland annat Södertälje kommun med bra resultat, vilket har givit viktiga lärdomar.

Vill du delta i fokusgruppen?

För att förslaget om anropsstyrd trafik ska utformas så bra som möjligt vill vi ha dialog med de Vallentunabor som berörs. Vi söker därför 20 deltagare till en fokusgrupp för ett samtal där vi kommer att diskutera möjligheter och utvecklingspotential med förslaget

Vi söker i första hand dig som bor på Vallentunas landsbygd, gärna i områdena runt Lindö, Stora Mellösa, Körlingevägen eller Sjöbergsvägen.

Fokusgruppen kommer att träffas vid ett tillfälle den 20 augusti. Där kommer ett förslag på hur linjeuppläget kan se ut på Vallentunas landsbygd 2021 att presenteras. Deltagarna i fokusgruppen kommer att diskutera förslaget tillsammans med tjänstepersoner från kommunen och trafikförvaltningen.
Urval till fokusgruppen kommer att göras med hänsyn till bland annat ålder, kön och bostadsområde så att det blir en så blandad grupp som möjligt.

Anmäl ditt intresse till fokusgruppen på länken nedan senast 3 juli.

Intresseanmälan fokusgrupp

Tack för visat intresse, roligt med så många engagerade kommuninvånare! Nu är anmälan stängd till fokusgruppen och de som har fått en plats i fokusgruppen har blivit kontaktade per mail. 

 

Kontakt

Mimmi Skarelius Lille

Strategisk trafikplanerare

E-post
mimmi.skarelius@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 17

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats