Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Vi vill veta vad du tycker!

Vi vill veta vad du tycker!

Åker du på Lindholmsvägen? Då vill vi ha in dina synpunkter!

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska se över trafiksäkerheten på Lindholmsvägen och ta fram förslag på åtgärder. Ett första steg är att fråga de som använder vägen hur de upplever den. Synpunkterna kommer att vara ett värdefullt underlag till att ta fram åtgärdsförslag.

Tack för att du vill vara med och påverka! 

Till enkäten om Lindholmsvägen

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats