Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Felanmälningar trasig gatubelysning

Felanmälningar trasig gatubelysning

Vi får just nu många frågor om trasig belysning och nedsläckta gator. Kommunen har avtal med Bogfelts installationer och entreprenad AB, som står för drift och underhåll av belysningen i Vallentuna.

Entreprenören går igenom hela kommunens anläggning för belysning vid en så kallad rondering, då all trasig belysning åtgärdas. Rondering genomförs två gånger per år, i januari och i augusti/september. Nästa rondering kommer att vara i januari 2020.

Utöver de här ronderingarna ska entreprenören åtgärda felanmäld trasig belysning enligt prioriteringsordningen nedan:

Fel som ska åtgärdas omedelbart (inställelse inom 1 timme):

• Fel som utgör eller riskerar utgöra fara för liv eller egendom
• Fel på helt centralområde
• Fel på centralt styrsystem

Fel som ska åtgärdas inom 3 arbetsdagar:

• Gruppfel och mörk gata
• Defekt belysning vägkorsning
• Defekt belysning övergångsställe
• Defekt belysning tunnel
• Då tre eller fler ljuspunkter i rad är släckta på gata
• Då två eller fler ljuspunkter i rad är släckta på separat park- eller gång- eller cykelväg.

Fel som ska åtgärdas inom 15 arbetsdagar:

Övriga anmälda fel på anläggningsdelar som orsakat eller riskerar felfunktion på den offentliga belysningen.

Det kan vara till exempel:
• Påkörda stolpar, arbeten utöver elsäkring av anläggning.
• Komponentfel, ex armaturbyte
• Lokalisering och reparation av kabelfel.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats