Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Installation av laddstolpar

Installation av laddstolpar

I mitten av april kommer laddstolpar att placeras ut på sex ställen i Vallentuna. Arbetet, som startar måndagen den 16 april 2018 och beräknas pågå i cirka fem veckor, kommer att innebära en del trafikstörningar vid grävarbetet.

Först ut är Vallentuna IP och därefter följer Roslagsstoppets infartsparkering, Skördevägen vid Vallentuna Kulturhus, ICA Karby, Coop-parkeringen vid Nysäters gata samt Lindholmens infartsparkering. Framkomligheten kommer att påverkas mest i Lindholmen, men bussar och annan trafik ska ändå kunna passera. På Nysäters gata kommer minst en fil att vara öppen till parkeringshuset och vid Skördevägen kommer viss begränsning ske i trafiken under en kort period. På de andra platserna kommer trafiken inte att påverkas. Samtliga platser kommer att få två stolpar med totalt fyra laddplatser.

En karta över var laddstolpar finns installerade hittar du på www.uppladdning.nu 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats