Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Nu byggs en större infartsparkering i Kragstalund

Nu byggs en större infartsparkering i Kragstalund

Under hösten 2020 kommer en ny infartsparkering att stå klar i Kragstalund. Parkeringen kommer att ha plats för cirka 100 bilar och är en del av Vallentuna kommuns parkeringsstrategi för att minska trängseln på infartsparkeringarna.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har pekat ut en lämplig yta för att bygga ut infartsparkeringen i Kragstalund. Parkeringen kommer att ligga cirka 400 meter från stationen och har utrymme för cirka 100 platser.

Under våren har arbetet med projektering och upphandling av entreprenad genomförts. I augusti påbörjar entreprenören SH-bygg anläggning sitt arbete som beräknas vara klart i slutet av oktober 2020.

Elva infartsparkeringar

I dag finns det elva infartsparkeringar i Vallentuna kommun. Sju ligger i anslutning till Roslagsbanans stationer och fyra längs med E18.

Det är ont om platser vid flera av infartsparkeringarna samt parkeringarna i centrum. Därför har kommunen tagit fram två parkeringsstrategier för att långsiktigt lösa parkeringsfrågan, en för centrala Vallentuna och en för hela kommunen. Du kan läsa dem via länkarna nedan.

För frågor kring kommunens entreprenad ta kontakt med byggprojektledare Armen Ohanian, se kontaktuppgifter nedan. Det går också bra att kontakta kommunens kontaktcenter på telefon 08-587 850 00.

Armen Ohanian

Projektledare infrastruktur
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats