Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Ny lekplats i centrala Vallentuna

Ny lekplats byggs i centrala Vallentuna

En helt ny lekplats kommer att byggas på grönytan i Tellusområdet bakom gymnasiet i centrala Vallentuna. På den här sidan kan du följa vad som händer i projektet.

Vad har hänt hittills i projektet?

I mars 2018 genomfördes en medborgardialog där Vallentunaborna fick tycka till om vilken lekutrustning de önskade sig till den nya lekplatsen. Ett samråd med kommunala funktionshinderrådet och pensionärsrådet genomfördes den 12 juni 2018. De synpunkter och förslag som kom fram vid dialogerna beaktades i projekteringen som pågick juni-december 2018.

Efter att projekteringen var avslutad så gick samhällsbyggnadsförvaltningen ut på upphandling av utförande entreprenad. Måndag 4 mars skrevs kontrakt med vinnande leverantör J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB.

Vad händer nu?

Lekplatsen planeras vara helt färdigställd under hösten 2019. Under våren kommer en ny medborgardialog att ske där Vallentunaborna kan ge förslag på namn på lekplatsen.

Om utformningen av lekplatsen

Lekplatsen kommer att fungera som ett utflyktsmål och mötesplats för både Vallentunabor och besökare från andra kommuner.

Det kommer finnas stora ytor för rörelse och lek för både mindre barn och äldre barn på lekplatsen då det kommer finnas ett stort urval av såväl markmaterial och lekutrustningar.

Det kommer vara en småbarnsdel för de minsta barnen där det kommer finnas småbarnsgungor, baksandlåda, klätterlek, kojor och lekdjur.
För de äldre barnen kommer det finnas trampoliner, större gungor och en karusell. För de äldre barnen som vill ha en större utmaning i rörelse så kommer det finnas en hinderbana och två olika klätterlekar.

Runt hela lekplatsen finns även stora gräsytor för fri rekreation och lek. Det kommer även finnas gott om sittplatser inne i lekplatsen där man kan ta en fika eller bara vila en stund.

Vid projektering av lekplatsen la vi stor vikt på lekvärdet och även vid lekplatsens belysning då platsen idag saknar helt belysning. Lekplatsen kommer att vara välbelyst så att den fungerar som utflyktsmål även den mörka årstiden på eftermiddagar när det mörknar tidigt.

Besökare kommer lätt ta sig till lekplatsen gående till fots från centrum eller Vallentuna station. Vill man cykla så kommer det finnas cykelparkeringar i anslutning till varje entré på lekplatsen. Närmsta bilparkering till lekplatsen kommer att vara vid centrumparkeringen eller vid Vallentuna IP.

På illustrationsplanen nedan ser ni utformning av lekplatsen.

Här ska lekplatsen byggas

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats