Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Ny lekplats i centrala Vallentuna

Ny lekplats byggs i centrala Vallentuna

En helt ny lekplats kommer att byggas på grönytan i Tellusområdet bakom gymnasiet i centrala Vallentuna. På den här sidan kan du följa vad som händer i projektet.

Vad har hänt hittills i projektet?

I mars 2018 genomfördes en medborgardialog där Vallentunaborna fick tycka till om vilken lekutrustning de önskade sig till den nya lekplatsen. Ett samråd med kommunala funktionshinderrådet och pensionärsrådet genomfördes den 12 juni 2018. De synpunkter och förslag som kom fram vid dialogerna beaktades i projekteringen som pågick juni-december 2018.

Efter att projekteringen var avslutad så gick samhällsbyggnadsförvaltningen ut på upphandling av utförande entreprenad. Måndag 4 mars skrevs kontrakt med vinnande leverantör J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB.

Under våren har det även genomförts en medborgardialog om lekplatsens namn. Medborgardialogen är avslutad men namnet på lekplatsen är ännu ej beslutat.

Vad händer nu?

Arbetet med central lekplats i Vallentuna pågår och lekplatsen ska vara färdig under hösten 2019.

Arbetet kommer påverka framkomligheten på gång-och cykelbanan som går från centrum till IP. Vi ber er respektera avspärrningarna, följa eventuella skyltar som sätts upp och ha överseende under byggtiden. Lekplatsen kommer att vara helt färdigställd hösten 2019.

 

Om utformningen av lekplatsen

Lekplatsen kommer att fungera som ett utflyktsmål och mötesplats för både Vallentunabor och besökare från andra kommuner.

Det kommer finnas stora ytor för rörelse och lek för både mindre barn och äldre barn på lekplatsen då det kommer finnas ett stort urval av såväl markmaterial och lekutrustningar.

Det kommer vara en småbarnsdel för de minsta barnen där det kommer finnas småbarnsgungor, baksandlåda, klätterlek, kojor och lekdjur.
För de äldre barnen kommer det finnas trampoliner, större gungor och en karusell. För de äldre barnen som vill ha en större utmaning i rörelse så kommer det finnas en hinderbana och två olika klätterlekar.

Vid utformningen har vi lagt fokus på olika rum i lekplatsen och inte ett specifikt tema. Rum för olika funktion såväl som utformning. Ett rum är exempelvis mer natur inspirerat med bark som underlag och kojor i pil med sittbänkar utformade som svampar. Ett annat rum är vatteninspirerat med kanot och en strand del med en andfamilj.

Runt hela lekplatsen finns även stora gräsytor för fri rekreation och lek. Det kommer även finnas gott om sittplatser inne i lekplatsen där man kan ta en fika eller bara vila en stund.

Vid projektering av lekplatsen la vi stor vikt på lekvärdet och även vid lekplatsens belysning då platsen idag saknar helt belysning. Lekplatsen kommer att vara välbelyst så att den fungerar som utflyktsmål även den mörka årstiden på eftermiddagar när det mörknar tidigt.

Lekplatsen är delvis finansierad via en testamentsgåva från Vallentunaprofilen Lars "Sop-Johan" Johansson. "Sop-Johan" arbetade som sopåkare i Vallentuna och var en välbekant profil för alla som växte upp här under 70- och 80-talen. Han var också känd för sin vackra sångröst. Sop-Johan hade inga egna barn och testamenterade vid sin bortgång 1 miljon kronor att gå till fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Vallentuna kommun. Vid utformningen av lekplatsen ville vi synliggöra detta genom att plantera ett större träd i lekplatsens mitt till minne av honom. Trädet kommer att vara belyst och ha en bänk runtom trädet för att kunna slå sig ner och vila en stund. Vid bänken kommer det vara en skylt som informerar om testamentsgåvan.

Besökare kommer lätt ta sig till lekplatsen gående till fots från centrum eller Vallentuna station. Vill man cykla så kommer det finnas cykelparkeringar i anslutning till varje entré på lekplatsen. Närmsta bilparkering till lekplatsen kommer att vara vid centrumparkeringen eller vid Vallentuna IP.

På illustrationsplanen nedan ser ni utformning av lekplatsen

Illustration över en lekplats

Här ska lekplatsen byggas

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats