Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Nya regler på Vallentuna kommuns parkeringsytor

Nya regler på Vallentuna kommuns parkeringsytor

Vallentuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner och stora satsningar görs på infrastruktur och bostadsbyggande. För att möta tillväxt och framtida behov har beslut tagits om att genomföra en översyn av kommunens parkeringsytor.

Syftet med översynen är att främja trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet samt att få en tydligare skyltning.

I en första etapp har kommunens elva infartsparkeringar setts över för att öka tillgängligheten. På samtliga infartsparkeringar kommer parkering att vara tillåten i 12 timmar samt att det kommer att finnas specifika platser avsedda för de med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Vissa infartsparkeringar har även laddplatser, där parkering nu blir tillåten i 12 timmar. 

Inom kort kommer arbetet att påbörjas med skyltning av nedan angivna infartsparkeringar.

Infartsparkeringar i Vallentuna kommun:

 • Ekskogen
 • Frösunda
 • Gillinge*
 • Karby
 • Brottby
 • Kragstalund*
 • Kårsta*
 • Lindholmen*
 • Ormsta station*
 • Söderhalls trafikplats*
 • Vallentuna station

*Infartsparkering med laddplatser

Läs mer om parkering i Vallentuna kommun

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats